Tag: nowa podstawa programowa

To jest chemia 1

To jest chemia 1” jest to podręcznik do nauki chemii w liceum ogólnokształcącym i technikum napisany przez Marię Litwin, Szarotę Stykę-Wlazło oraz Joannę Szymońską. Przygotowany został z myślą o uczniach, którzy przedmiot realizują na poziomie rozszerzonym, to znaczy przygotowują się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Został wydany nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w publikacji rozmaitych materiałów na użytek polskiej szkoły. Numer dopuszczenia podręcznika przez Ministra Edukacji Narodowej: 991/1/2019. Został on napisany z myślą o nowej podstawie programowej, która zmieniła się ze względu na ostatnią reformę w systemie szkolnictwa. „To jest chemia 1” to podręcznik przewidziany dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pierwszy raz zostanie użyty przez uczniów rozpoczynających szkołę średnią w roku szkolnym 2019/2020.

Zawartość podręcznika

Podręcznik orientuje się wokół zagadnień związanych z chemią ogólną i nieorganiczną, czyli taką, w której wyniku nie powstają żywe organizmy. Publikacja znacznie rozszerza wiedzę uczniów w stosunku do szkoły podstawowej już od pierwszego roku nauki chemii na poziomie rozszerzonym. W trosce jednak o dobro uczniów, zamieszczono w podręczniku konieczne powtórki z wcześniejszego etapu edukacji, aby uczynić zdobywanie nowych wiadomości jeszcze bardziej wygodnym. Książka orientuje się mocno na umiejętności praktyczne, które w przypadku chemii są niezwykle ważne. Chodzi o nieoczywistą sztukę poprawnej obserwacji i formułowania na jej podstawie trafnych wniosków. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych to wszakże jednak z podstawowych informacji, które powinna opanować osoba chcąca biegle obracać się w chemicznych materiach. Praktyka połączona jest z klarownie i przystępnie sformułowaną teorią potrzebną do poprawnego zrozumienia dlaczego konkretne doświadczenie przebiegło w ten, a nie inny sposób.

Prosto do matury

Niewątpliwą zaletą podręcznika jest wprowadzenie w zadania typu maturalnego już od pierwszej klasy nauki chemii na poziomie rozszerzonym. Autorzy podręcznika uznali, że im wcześniej zacznie się oswajać ucznia ze standardami egzaminacyjnymi, tym dla niego lepiej. Dla podręcznika wydano również dedykowane maturalne karty pracy mogące stanowić nieocenioną pomoc dla ucznia i nauczyciela. Jest to przede wszystkim metoda na systematyczną pracę – wszystkie ćwiczenia doskonale dopasowane są do każdego z tematów przerabianych w podręczniku. W ten sposób uczeń ma możliwość powtarzać na bieżąco materiał zdobywany podczas lekcji, a jak wiadomo, zwłaszcza w przypadku przedmiotów ścisłych, systematyka jest podstawą sukcesu.